Global Recycled Standardı Nedir?

GLOBAL RECYCLED STANDART NEDİR ?

Global Recycled Standardı(GRS), 2008 yılında Control Union tarafından geliştirilmiş olup daha sonra 2011 yılında Textile Exchange'e devredilmiştir. Standart, geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere çok geniş yelpazededir.

Global Recycled Standardının, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimi başta olmak üzere kriterleri mevcuttur.

Global Recycled Standart, ürünlerinin (hem nihai hem de ara ürünlerin) geri dönüştürülmüş içeriğini ve üretimlerinde sorumlu sosyal, çevresel ve kimyasal uygulamaları doğrulamak isteyen şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu standardın hedefi, doğru içerik talepleri ve iyi çalışma koşulları sağlamak ve zararlı çevresel ve kimyasal etkileri en aza indirmek için gereklilikler tanımlamaktır. GRS standardı, 50'den fazla ülkede çırçırlama, eğirme, dokuma, örme, boyama ve baskı ve dikiş işleri ile uğraşan şirketleri kapsar.

GRS DENETİMİ HANGİ KONULARI KAPSAR?

İzlenebilirlik konusu hammadde girişinden itibaren çok ama çok önemlidir. Ürünün temas ettiği her bir alanın tanımlanması ve izlenebilir olması standardın en çok önem verdiği maddeler arasında yer almaktadır. Denetimlerde özellikle incelenen konular ise çalışana verilen değer, çevreye verilen değer ile ilgili işletme içerisindeki çalışmalar gözlenmektedir. Çalışanların ücretleri, fazla mesai durumları, çocuk işçi çalıştırma durumu, çalışan sosyal hakları, çevreye karşı duyarlı olma konusunda yapılan çalışmalar, çevre politikası, emisyon analizleri, doğal kaynak kullanımı ve yıllık hedefler değerlendirilen ana başlıklar bazılarıdır. İşletme içerisinde ses, ortam ve gürültü ölçümleri, makine periyodik kontrolleri bakılan diğer önemli konular arasında yer almaktadır.

Ana sanayi firmalarının bu gözle tedarikçilerini geliştirmeye sevk etmeleri ve gelecekte geri dönüştürülebilir ürünlerin sayısının artacak olması yeni gelen nesil açısından oldukça umut vericidir.

Global Recycled Standart ile firmalar ürünlerinde kullandıkları geri dönüşümlü materyalleri sertifikalandırabilmektedir.  Böylelikle de müşterilere karşı ürün içeriği sertifikalı olarak sunulabilmekte ve güven ortamı arttırılmış olmaktadır.