Yönetim Sistemi Danışmanlığı

1. Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti :

Ürününüz üzerindeki müşteri algısı kalitenizin temel belirleyicisidir. Eğer müşteri algısı olumlu ise ürününüz kaliteli, bunun tam tersi ise ürününüz kalitesiz olarak değer kazanır. Peki ürününüzü daha iyi hale getirerek müşteri algınızı arttırmak istemez misiniz? Kurumsal Danışmanlık’ın uzman kadrosu, yönetim sistemleri hizmetleri çerçevesinde proseslerinizi sistematik hale getirerek müşteri algınızı arttırmanızı sağlar. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISO 9001 Sistem Kurulumu :

Kalite Yönetim Sistemleri ilk çıktığı günden bu yana iş dünyasının en önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Kalite Yönetim Sistem danışmanlığı denilince de kapsam bir anda çok genişlemektedir.
İş yapış şekillerini belirli bir sistematik yapıya kavuşturamayan ve bu sebeple yaratıcı çözümler üretemeyen firmaların rekabet gücü zayıflamakta ve rakipleri karşısında ayakta kalmaları zorlaşmaktadır.
ISO 9001 danışmanlık hizmeti sürecinde faaliyetlerinizi, iş yapış şekillerinizi dışarıdan bir göz olarak analiz edip gerekli aksiyonların tespitinde güçlü bir çözüm ortağı olarak yanınızda yer alıyoruz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulum faaliyetleri kapsamında;

Firmanıza yönelik fizibilite çalışması yapılması,
Fizibilite çalışması sonucunun analiz ve değerlendirilmesi,
Sisteme uyum açısından gerekli aksiyonların devreye alınması,
İç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
Belgelendirme denetimine hazırlık sürecinde Kurumsal Danışmanlık güçlü bir iş ortağınız olarak hizmet vermektedir.

IATF 16949 Sistem Kurulumu :
 
Uluslararası kabul görmüş Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardı IATF 16949:2016 ile tedarik zinciri boyunca kaliteli ürün ve hizmetlere olan bağlılığınızı gösterebilirsiniz. IATF 16949 standardı otomotive yönelik ürün tasarlarken, geliştirirken, üretirken, kurarken ya da bakım faaliyetlerini yürütürken en iyi uygulamaları gerçekleştirmeniz için bilmeniz gereken her şeyi özetlemektedir.
 
IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi kurulum faaliyetleri kapsamında;
 
• Firmanıza yönelik fizibilite çalışması yapılması,
• Fizibilite çalışması sonucunun analiz ve değerlendirilmesi,
• Sisteme uyum açısından gerekli aksiyonların devreye alınması,
• İç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
• Belgelendirme denetimine hazırlık sürecinde Kurumsal Danışmanlık güçlü bir iş ortağınız olarak hizmet vermektedir.
 
AS9100 Sistem Kurulumu :
 
AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemleri, bu sektörde yaygın olarak kabul edilen ve havacılık ve uzay endüstrisi için standartlaşmayı hedefleyen bir kalite yönetim sistemidir. AS9100 yönetim sisteminde de yine ISO 9001’in test edilmiş ve onaylanmış temel yapısı esas alınmıştır. ISO 9001 sistemine sahip kuruluşlarda çok büyük değişikliklere gerek kalmaksızın AS9100 yönetim sistemine devreye alınabilmektedir.
 
AS9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi kurulum faaliyetleri kapsamında;
 
• Firmanıza yönelik fizibilite çalışması yapılması,
• Fizibilite çalışması sonucunun analiz ve değerlendirilmesi,
• Sisteme uyum açısından gerekli aksiyonların devreye alınması,
• İç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
• Belgelendirme denetimine hazırlık sürecinde Kurumsal Danışmanlık güçlü bir iş ortağınız olarak hizmet vermektedir.
 
ISO 14001 Sistem Kurulumu :
 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi doğal kaynak kullanımının en uygun seviyeye getirilmesi, doğaya verilen olası zararların minimum seviyeye indirilmesini amaçlayan bir yönetim sistemidir. ISO 14001 kapsamında yapılacak çalışmalar ile sürdürülebilirlik alanında da işletmenize önemli katkılar sağlayabilirsiniz.
 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulum faaliyetleri kapsamında;
 
• Firmanıza yönelik çevresel etki ve boyut analiz çalışmasının yapılması,
• Yasal yükümlülük şartlarının belirlenmesi,
• Çevre yönetimi performans hedeflerinin oluşturulması ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,
• Yaşama Döngüsü sürecinin oluşturulması faaliyetlerinde Kurumsal Danışmanlık güçlü bir iş ortağınız olarak yanınızda olacaktır.
 
ISO 45001 Sistem Kurulumu :
 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği ortamının sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir.
 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum faaliyetleri kapsamında;
 
• Firmanıza yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği risk analiz çalışmasının yapılması,
• Yasal yükümlülük şartlarının belirlenmesi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi performans hedeflerinin oluşturulması ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,
• İç denetim faaliyetlerinde Kurumsal Danışmanlık güçlü bir iş ortağınız olarak yanınızda olacaktır.
 
QDMS Sistem Danışmanlığı :
 
QDMS – Entegre Yönetim Sistemi; kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Her türlü yönetim sistemi standardının öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlayan modüler bir uygulamadır.
 
Yönetim sistemlerinin otomotize edilmesinde, izlenebilirliğin sağlanmasında, kolay veri analizinin yapılmasında, veri kaybının önlenmesinde önemli faydalar sağlamaktadır.
 
Kurumsal Danışmanlık olarak QDMS Sistem Danışmanlığı sürecinde konusunda uzman kadromuzla çözüm ortağınız oluyoruz.
 
Global Recycled Standart (GRS) Sistem Kurulumu:
 
Global Recycled Standart ile geri dönüştürülebilir hammaddenin sertifika ile takibinin yapılmasını amaçlayan bir standarttır. Geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere çok geniştir.
 
Global Recycled Standart Sistemi kurulum faaliyetleri kapsamında;
 
• Firmanıza yönelik süreçlerin analiz edilmesi,
• Standardın çevre yönetimi ile ilgili istediği maddelerin yerine getirilmesinin sağlanması,
• Standardın İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi ile ilgili istediği maddelerin yerine getirilmesinin sağlanması,
• Kimyasal yönetimi ile ilgili şartların yerine getirilmesinin sağlanması çalışmalarında Kurumsal Danışmanlık olarak uzman kadromuzla güçlü bir çözüm ortağınız oluyoruz.
 
Süreç Tasarımı ve Yönetimi Danışmanlığı :
 
Kuruluşunuzda gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerin kalitesi her bir sürecin saat gibi düzenli işlemesi, girdi ve çıktıların kontrolü ile mümkündür. Eğer süreçlerinizi sistematik doğrultuda belirleyip bu süreçlerin girdi ve çıktılarını da takip edip izlerseniz iş kaliteniz artacak bu da müşteri gözündeki firma algısının olumlu yönde artışını sağlayacaktır.
 
Süreç yönetimi danışmanlığı kuruluşunuzun ihtiyaçlarına, yönetim kültürüne, büyüklüğüne, sektörüne, strateji ve hedeflerine ve bu konularda yapılmış olan çalışmaların türü ve cinsine bağlı olarak değişmektedir. Bu konuda ihtiyacın doğru olarak belirlenmesi, verilecek danışmanlık hizmetinin yararını da önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle kuruluşunuzun süreç yönetimi oluşturmaya yönelik danışmanlık ihtiyaçlarını belirlemek, çalışmanın kapsamını, proje planı ve ayrıntılarını belirlemek için ön değerlendirme çalışması yapılmaktadır.
 
Her kuruluşta farklı olarak uygulanmakla birlikte süreç yönetimi kapsamı genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir. Kapsam duruma göre daraltılabilir veya genişletilebilir.
 
· Kuruluşun tüm işlerinin ve süreçlerinin belirlenmesi
· Süreç haritalarının oluşturulması
· Süreçlerin tanımlanması ve dokümante edilmesi
· Süreç ve süreçler arası ilişkilerin belirlenmesi ve tanımlanması
· Süreç-Departman-Doküman-çalışan ilişkilerinin belirlenmesi
· Süreç sahiplerinin belirlenmesi
· Önemli süreçlerin belirlenmesi
· Kritik süreçlerin belirlenmesi
· Süreç performans kriterlerinin belirlenmesi çalışmalarında Kurumsal Danışmanlık olarak uzman kadromuzla güçlü bir çözüm ortağı olarak sizlere hizmet vermekteyiz