KVKK Hizmet Danismanligi

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 07.04.2016 tarihinde yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 50 çalışanı veya mali bilanço toplamı 25 milyon üzeri bulunan işletmeler kişisel veri topluyorlarsa Veri Sorumluları Siciline kayıt olma zorunlulukları bulunmaktadır.

Kimler kişisel veri toplar? En başta e-ticaret siteleri, alış veriş firmaları, hasta kayıt işlemi yapan hastaneler, iş müracaat formu toplayan işletmeler bu kanunun kapsamına girmektedir.

Kişisel Verileri toplarken aydınlatma yükümlülüğüne yerine getirmeyen, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen, Veri sorumluları siciline kayıt olmayan mükellefler hakkında 20 Bin ile 1 Milyon arasında idari para cezası uygulanmakla birlikte Türk Ceza Kanununun 135 ile 140 ıncı madde hükümleri (6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası) uygulanacaktır.

Kurumsal Danışmanlık olarak Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı kapsamında kişisel verileri kullanılan kişilerin yasal haklarını koruduğumuz gibi, işletmelere de yasal mevzuatın uygulanması noktasında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması sürecini de aynı bir kalite yönetim sistemi süreci gibi ele alarak sürdürülebilir olması yönünde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bu süreçte sizlere sunduğumuz hizmetler :

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak bir sistem oluşturma,
Veri envanteri oluşturulmasının sağlanması,
Kişisel verilerin korunmasına yönelik süreç risk analiz çalışmasının yapılması,
İç denetim mekanizmasının kurulması,
Teknik ve idari tedbirlerin belirlenmesi adımlarında sizlerin çözüm ortağı olarak yanınızda yer alıyoruz.