Risk Yönetimi Danismanligi

Şirketlerin gelişen rekabet ortamında, ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal, politik, teknolojik gelişim ve değişim ortamının sunduğu fırsat ve tehditleri algılaması ve bu ortamdan kaynaklanacak riskleri en etkin şekilde yöneterek azaltması, önlemesi, transfer etmesi veya fırsata dönüştürmesi rekabetçi yönetim stratejileri arasındadır.

Günümüzde şirketler geniş bir yelpazede, çok hızlı gelişen ve yıkıcı etkiler bırakabilen kompleks bir risk ortamı içinde faaliyet gösteriyor. Buna paralel iç ve dış paydaşların riskin nasıl yönetildiği ile ilgili beklentileri her geçen gün artıyor. Yönetim sistemi standartlarının yeni revizyonları ile birlikte Risk Yönetimi yaklaşımı daha da fazla önem kazanmıştır. İşletmeler günümüz ortamında daha büyük bir risk altındalar ve risklerini yönetemeyen işletmelerin varlıklarını devam ettirmesi günümüz çağında oldukça zor bir hale gelmektedir.

Risk Yönetimi danışmanlık faaliyeti kapsamında şu hizmetleri sizlere sunmaktayız :

1. Kurumunuzu tehdit eden risklerin belirlenmesi ve tanımlanması,
2. Belirlenen risklerin analiz edilerek ölçülmesi,
3. Risklerin önceliklendirilmesi,
4. Risklere yönelik aksiyon planlarının geliştirilmesi,
5. Risklerin izlenmesi ve raporlanması sistematiğinin oluşturulması,
6. Risk yönetimi farkındalık eğitimleri.