Yalin Yönetim ve Üretim Danismanligi

1. Yalın Yönetim ve Üretim Danışmanlık Hizmeti :
 
Yalın üretim; en az kaynakla, en kısa sürede, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri taleplerine tamamen aynı olarak cevap verecek şekilde ve tüm üretim etkenlerini en esnek biçimde gerçekleştirip, potansiyellerinin tümünden yararlanılarak gerçekleştirilen bir üretim biçimidir.
 
Yalın Yönetim ve Üretim Danışmanlığı; şirketlerin uzun vadeli amaçları doğrultusunda, stratejik, yapısal, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerine yönelik, öneri ve hizmetler sunmaktır.
 
Yalın Üretim 3 aşamadan oluşmaktadır.
 
1.aşamada Scorecard ve metriklerin belirlenmesi
2.aşamada değer akış analizinin hazırlanması
3.aşamada yalın üretim sürecinin yaygınlaştırılması, iş etüdü ve diğer teknik konular işlenmektedir.
 
Yalın Yönetim ve Üretimin firmalara kazandırdıkları;
 
· Teslimat Performansı +%26
· Stok Çevrimi +%33
· Verimlilik +%25
· Hurda -%26
· Alan Kazanımı -33%
 
Bunlar binlerce projeden elde edilen ortalama rakamlar, rakamların iyi görünmesi için sadece birkaç çalışma değil. Bu rakamlar diğer akademik ve danışmanlık çalışmalarının yayınladıkları rakamlardır.
 
Kurumsal Danışmanlık olarak uzman kadromuz ile Yalın Dönüşüm sürecinde güçlü bir iş ortağınız olarak sizlerin yanınızda olarak yalın dönüşüme giden yolda başarılı olmanızı sağlıyoruz.
 
· 5S Sistem Kurulumu :
 
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke kelimelerinin baş harflerinden oluşan 5S tekniğidir. Toparlama (Ayıklama), Düzen, Temizlik, Standartlaştırma, Disiplin adımlarının uygulanmasıyla gerçekleştirilen bir tekniktir. 5S sonucunda alan kazancı, verimlilik, moral ve motivasyon artışı, iş kazalarında düşüş klasik sonuçlardır.
 
5S Danışmanlığı kapsamında;
 
· İşletmenizin analiz edilmesi,
· Bölgelerin tespiti,
· Denetim ekiplerinin kurulması,
· Bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi,
· İyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve takibi çalışmalarını Kurumsal Danışmanlık uzman kadrosu ile birlikte gerçekleştiriyoruz.
 
Kanban Proje Yönetim Danışmanlığı :
 
KANBAN üretim ve malzeme akışını kontrol etmek için kullanılan; üretim proseslerine neyi, ne zaman, ne kadar üreteceklerini ve nereye göndereceklerini söyleyen bir üretim yönetimi aracıdır.
 
KANBAN ile ürün ve bilgi akışı birlikte ele alınır, ayrı bir stok yönetimi gerekmez, fazla üretim engellenir ve israfların en aza indirilmesi sağlanır.
 
Kanban proje yönetim danışmanlığı kapsamında;
 
· İşletmenize yönelik süreçlerin analiz edilmesi,
· Kanban kartlarının oluşturulması,
· Kanban eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
· Sürecin izlenmesi aşamalarında Kurumsal Danışmanlık olarak uzman kadromuz ile sizlere hizmet veriyoruz.
 
Kaizen Proje Yönetim Danışmanlığı :
 
· İyi prosesler iyi sonuçlar getirir
· Mevcut durumu kavramak için gidip kendiniz görün
· Veriler ile konuşun, gerçeklerle yönetin
· Problemin kök nedenlerini çözmek için harekete geçin
· Bir takım olarak çalışın
· KAIZEN herkesin işidir.
 
KAIZEN sözcüğü KAI ve ZEN kelimelerinin birleşmesi ile türemiştir. KAI değişim ZEN ise daha iyiye anlamlarına gelmektedir. KAIZEN ise sürekli gelişim demektir.
 
Kaizen proje yönetim danışmanlığı kapsamında sizlerle birlikte şu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz :
 
·Kaizen bilgilendirme eğitiminin gerçekleştirilmesi,
·Kaizen proje ekibinin oluşturulması,
·Problem çözme teknikleri eğitiminin gerçekleştirilmesi,
·Kaizen planının oluşturulması,
·Ölçme, veri toplama ve analiz çalışmalarının yapılması.
 
Topyekün (TPM) Üretken Bakım Proje Yönetim Danışmanlığı :
 
TPM (Topyekün Üretken Bakım) tekniği ile yeni tezgah veya ekipman almaktan vazgeçecek, eldeki "eski ve sorunlu" diye baktığınız makine ve ekipmanların aslında ne kadar kullanışlı ve verimli olduklarını keşfedeceksiniz. TPM'de asıl amaç, aşamalar halinde operatörün kendi tezgahını veya prosesini hatasız, arızasız, duruşsuz bir şekilde performans değerlerini maksimum yapacak şekilde bir bilince kavuşmasını sağlamaktır. Bakım bölümlerinin durmadan art arda ortaya çıkan arızalarla boğuşması yerine, planlı ve sıfır arızayı hedefleyen bir strateji merkezine dönüşmesini de amaçlamaktadır.
 
Kayıplarımız Neler Olabilir?
 
1. Arıza Kayıpları
2. Makine Ayar Süreleri
3. Temizlik Süreleri
4. Enerji Kesintileri
5. Tekrar Yapılan İşlemler
6. Proses Arası Küçük Duruşlar
7. Hız Kaybı (standart süreden daha uzun süren işler)
 
TPM şirketlerde değişim için hazırlanmış bir yol haritasıdır ve uzun yıllardır uygulanmaktadır.
 
TPM’in kazandırdıkları :
 
· Sıfır arıza
· Sıfır hatalı ürün
· Sıfır kayıp
· Sıfır iş kazası
· Daha iyi çalışma ortamı
· Yüksek performanslı iş yeri
· Verimlilik artışı
· Maliyetlerde azalma sağlamaktır.
 
Kurumsal Danışmanlık olarak TPM proje danışmanlığı kapsamında sizlere şu hizmetleri sunmaktayız :
 
· İşletme analizinin yapılması,
· Kayıpların ve iyileştirilecek noktaların belirlenmesi,
· TPM proje ekibinin oluşturulması,
· Proje ekibi bilgilendirme eğitimi,
· Projelerin devreye alınması,
· Proje izleme ve raporlama sürecinin oluşturulması.