SEKTÖREL DANİSMANLİKLAR

İnşaat

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi doğrultusunda insanın en temel ihtiyaçlarından biri barınmadır. Sosyal bir varlık olan insan toplumsal yaşama geçtikçe barınma ihtiyaçlarını birarada karşılayacak yerleşimler ve dolayısıyla ulaşım, ortak ihtiyaçlara yönelik altyapılar için talep artmıştır. Bu gereksinimleri karşılayan sektör ise inşaat sektörüdür. Bu nedenle, dünyada birçok ülkede lokomotif sektör olarak bilinen inşaat sektörü dünyada 3.5 trilyon dolarlık bir hacim ile dünya GSMH’nın %8’ini oluşturan bir büyüklüktedir.

Sektörün ekonomik krizlere duyarlılığı nedeniyle yüksek dalgalanmalar yaşaması sonucunda verimlilik artışları sınırlı kalmaktadır. Örneğin, talebin çok yoğun olduğu dönemlerde deneyimsiz işçilik kullanımının artması, talebin uzun vadeli ve düzenli olmaması nedeniyle işverenin çalışan eğitimine kaynak ayırmadaki çekinceleri inşaatlarda yap-boz-yeniden yap döngüsünün otomotiv sektörü gibi diğer sektörlere göre daha fazla yaşanmasına neden olmaktadır. Bu ise gerek malzeme kullanımı, gerek zaman, gerekse kalite açısından sıkıntı yaratmaktadır. Dolayısıyla, en kaliteli üretimi yapan inşaat yan sanayicisinin bile en önemli sorunlarından birisi ürününün nihai kullanıcı açısından ekonomik ve etkin kullanımını sağlayacak işçilik kalitesini kontrol edememesidir. İnşaat sektöründeki kayıt dışı işçiliğin yaygınlığı da bu sorunun çözümünü güçleştirmektedir.

Uzun yıllardır bu alanda faaliyet göstermiş uzman kadromuz ile inşaat sektöründe satış & pazarlama faaliyetleri, yeni proje geliştirme süreçleri, kurumsal gelişim, risk analizi alanlarında destek vermekteyiz. Bugüne dek birçok önemli projeyi başarı ile tamamladık.

Danışmanlık faaliyetlerimizde teknolojik gelişmeleri ön planda tutup sektör dinamiklerini esas alan bir yaklaşım ile firmanıza özgü çözümler sunuyoruz.