SEKTÖREL DANİSMANLİKLAR

Makine

Makine sanayi, imalat sanayi içerisinde özel bir öneme sahiptir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle makine sanayinin gelişimi paralel seyretmektedir.

Türk makine sanayinin başlangıcı 1950'li yıllara dayanmaktadır. 1950 yılında makine sektöründe ilk büyük ölçekli sanayi yatırımı %100 devlet eliyle gerçekleştirilmiş olup, özel sermayeli firmalar ise 1960'lı yıllarda oluşmaya başlamıştır.

Makine sanayinde faaliyette bulunan çoğu firma KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletme) niteliğinde olmakla birlikte, ülkemizdeki ucuz işgücü ve gelişmiş mühendislik becerileri, makine imalatçılarının uluslararası pazarlarda rekabet şansını arttıran unsurlardır.

Makine sanayinde faaliyet gösteren firmaların gelişimlerine uzman ve sektörde deneyimli kadromuzla katkı sağlıyoruz. Bugüne dek birçok işletmede gerek teknolojik gerekse yönetim alanında birçok projeyi başarı ile tamamladık.

Makine sektöründeki deneyimlerimiz ve global bakış açımız ile kuruluşunuzun fark yaratmasını ya da fark yaratmak için gerekli altyapıyı kurmasına destek oluyoruz.

Kurumsal gelişim alanında iyileştirmeye açık yönlerinizi tespit ederek sektörde fark yaratarak ilerlemenize katkı sağlıyoruz. Aynı şekilde sektörün ihtiyacı doğrultusunda yönetim sistemleri danışmanlık hizmeti sağlayarak süreçlerinizin sektörde kabul gören standartlara uygun hale getirilmesini sağlıyor ve sürdürülebilir kılıyoruz.

Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi doğrultusunda kuruluşlarınızın karşı karşıya kalabileceği riskleri sizlerle birlikte belirleyerek oluşturulacak risk analiz ve aksiyon planları ile ilerleme sağlıyor ve faaliyetlerinizin daha düşük riskler ile devamını gerçekleştiriyoruz.