SEKTÖREL DANİSMANLİKLAR

Tekstil

Ülkelerarası acımasız rekabet tekstil sektöründeki firmaları son dönemde çok zorlamaktadır. Kar marjları aşağı yönde düşerken, işletmelerin değişen bu şartlara uyum sağlaması için farklı yaklaşımlar denemesi kaçınılmaz olmaktadır. Tekstil sektöründe bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu ise analitik çalışmalardan uzak olarak yönetici ya da işverenin kişisel tercihlerine bağlı kısa ve orta vadeli kalabilmektedir.

Yapılan çalışmaların günlük sorunların kısa vadeli olarak çözülmesini sağlarken uzun vadede işletmeler bu problemler ile sürekli uğraşmaktadır. İşletmelerin ana amacının gelişerek büyümek olduğunu bilen ve bu sektöre yatırım yapmış olan tüm girişimcilerimiz kalıcı ve karlı sonuçlar için devamlı bir arayış içinde gecikmeleri önleyememekte; hedefledikleri karlılıklara ulaşamamakta ve detaylar içinde objektif çözümlerden uzaklaşmaktadırlar.

Sektörde deneyimli uzman kadromuzla kuruluşunuza özgü analizler gerçekleştirerek gelişim ve büyüme konusundaki hedeflerinize sistematik bir yaklaşım ile ulaşmanızı sağlıyoruz.

Kurumsal gelişim alanında iyileştirmeye açık yönlerinizi tespit ederek sektörde fark yaratarak ilerlemenize destek oluyoruz.

Aynı şekilde sektörün ihtiyacı doğrultusunda yönetim sistemleri danışmanlık hizmeti sağlayarak süreçlerinizin sektörde kabul gören standartlara uygun hale getirilmesini sağlıyor ve sürdürülebilir kılıyoruz.

Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi doğrultusunda kuruluşlarınızın karşı karşıya kalabileceği riskleri sizlerle birlikte belirleyerek oluşturulacak risk analiz ve aksiyon planları ile ilerleme sağlıyor ve faaliyetlerinizin daha düşük riskler ile devamını gerçekleştiriyoruz.

Tekstil sektöründeki teknolojik gelişmeler, pazardaki markaların baskısı sonucu otomotiv sektöründe olduğu gibi bu sektörde de yönetim sistemlerinin etkisi her geçen gün hissedilmektedir. Alanında deneyimli uzman kadromuzla ihtiyacınıza yönelik yönetim sistemlerinin kurulması ve sürdürülmesi ile ilgili danışmanlık hizmeti sunarak sektördeki gelişmelere ayak uydurmanızı ve bu alanda fark yaratmanızı sağlıyoruz.